بهبود ناوگان حمل و نقل گام بزرگی در جهت استقبال از حمل و نقل بین شهری است

به گزارش خبرگزاری موج یزد، رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در بیست و نهمین کمیته حمل و نقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران حضور یافت.

مهدی فوالی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد گفت: بهبود ناوگان حمل و نقل گامی بلند در جهت افزایش استقبال عمومی و رضایت شهروندان از حمل و نقل بین شهری است.

در این جلسه هیئت امناء دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران وی گفت: برای خرید ناوگان عمومی باید به سیاست های مشترک دست پیدا کنیم احسان متولیان در بیست و نهمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران میزبان شیراز یکی از مهم ترین کمیته های مجمع است. کمیسیون حمل و نقل و ترافیک وی به نقل از شهرداری و مردم در این مهم اشاره کرد.

وی افزود: امیدواریم این کمیسیون بتواند گام های مطلوب را برای دستیابی به امکانات بهتر در تمامی کلانشهرها بردارد.

دبیرکل مجمع شهرداری های کلانشهرهای ایران گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در وزارت کشور افتاده، خرید اتوبوس های یکپارچه برای شهرداری ها است.

متولیان گفتند: البته این مهم باید زودتر اتفاق می افتاد و امیدواریم امروز بتوانیم در این جلسه به سیاست مشترکی برای خرید ناوگان عمومی دست پیدا کنیم.

وی گفت: تقریباً یک سال از عمر مدیریت شهری جدید می گذرد و یک چشم به هم زدن این فرصت رو به پایان است. به همین دلیل امسال با توجه به کاهش گسترش تاج و افزایش قاچاق شهروندان باید شاهد اتفاقات بزرگی به ویژه در حوزه حمل و نقل باشیم.

  متا و اپل وال استریت را ساختند

دیدگاهتان را بنویسید