ارتفاعات کندلوس مازندران سفید پوش شد

به گزارش خبرگزاری موج مازندران به شرح زیر است کاهش قابل توجه دمای هوا آنچه طی چند روز گذشته استان مازندران را در برگرفته باعث بازگشت زمستان به استان شده و بارش ها را تحت تاثیر قرار داده است.

بر این اساس بارش در نواحی ساحلی به صورت باران سرد پاییزی اما در ارتفاعات برخی مناطق کوهستانی غرب مازندران به صورت بارش برف نشان داده شد.

بارش برف در ارتفاعات کندالوس - می 1401

بارش برف در 24 ساعت گذشته و در بیست و چهارمین روز از بهار ارتفاعات روستای کندلوس در منطقه کجور نوشهر سفیدپوش شده و فصل زمستان در اختیار این منطقه قرار گرفته است.

  حدود 55 درصد از آزمایشات انجام شده توسط مشتریان مثبت است

دیدگاهتان را بنویسید