طومار کتبی فعالان دانشگاهی از 45 کشور به سازمان ملل: اسرائیل را مجازات کنید

خبر عجیب

شفقنا- هفتاد و یک سازمان و بیش از 200 استاد دانشگاه از 45 کشور جهان طوماری را امضا کردند و از سازمان ملل خواستند تا رژیم صهیونیستی را تحریم کند.

به نقل از سرویس ترجمه شفقنا به نقل از عربی 21، جنبش بین المللی آکادمیک علیه اشغالگران اسرائیل و آپارتاید با ارسال نامه ای به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و دفتر هماهنگی روند صلح غزه در سازمان ملل متحد خواستار پایان دادن به روند صلح غزه شد. فعالیت های غیرقانونی و نژادپرستانه رژیم صهیونیستی و مجازات آن.

این طومار در 21 مارس هر سال در روز جهانی نژادپرستی امضا و به سازمان ملل ارائه شد.

هفتاد و یک سازمان و شبکه حقوقی در فلسطین و جهان عرب و 280 فعال دانشگاهی از 45 کشور این بیانیه را در همبستگی با مردم فلسطین امضا کردند.

اسرائیل رژیم سرکوب و هژمونی علیه مردم فلسطین و حقوق آنهاست.

اخبار عربی 21

  منع آمد و شد در کندون 24 ساعت امشب به پایان می رسد

دیدگاهتان را بنویسید