مقامات محلی پاکستان خواستار ایجاد یک گذرگاه مرزی جدید با ایران شده اند

به گزارش ایرنا، هیئت پاکستانی به سرپرستی معاون کمیساریای پنجغور پاکستان در دیدار با هیئت ایرانی پیشنهاد احداث مبادی ورودی و خروجی جدید در مرز غار در 169، 170 و 171 نقطه را مطرح کرد. احداث بزرگراه برای اتباع ایران و پاکستان که در دو سوی مرز دارای اقوام هستند نیز در دستور کار قرار گرفت.

معاون شهردار پنجگور پاکستان همچنین گفت که رایزنی هایی برای صدور قطعات یدکی خودروهای ایرانی به مناطق مکران و راکشان پاکستان انجام شده است. بیشتر این خودروها برای حمل بنزین و گازوئیل از ایران به نقاط مختلف بلوچستان استفاده می شود.

بر اساس این خبر، موضوع برق و آب دفتر پاکستانی کمر نیز مطرح شده و مرزنشینان و مقامات ایرانی به طرف پاکستانی قول بررسی و حل سریع این مسائل را داده اند.

  امارات یک زن اسرائیلی را به اعدام محکوم کرد

دیدگاهتان را بنویسید