رانت و فساد باید با رویکردهای جهادی از بین برود

به گزارش موج نیوز، تهران پرویز نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: امسال مردم ما یک اتفاق تاریخی را رقم زدند به گونه ای که رسانه های بیگانه و معاند را وادار به تسلیم و شناخت مردمی بودن انقلاب کرده است.

به گفته نایب رئیس شورای شهر تهران، همه انقلاب ها به دلیل مشکلات طرفداران خود را از دست می دهند، اما برای انقلاب اسلامی فرق می کند. و راه حل همه انقلاب ها را مردم شکل می دهند.

سروری گفت: رانت ها و فسادهایی که مردم را نگران می کند باید با رویکردهای جهادی از بین برود.

  بنیاد مسکن متعهد به افزایش مشارکت مردم در نهضت ملی مسکن است

دیدگاهتان را بنویسید