نقش رسانه ها در تعامل مردم و مسئولان / + فیلم

خبر عجیب

رسانه شفقنا- رسانه ها، شهروندان و مسئولان سه ضلع مثلث هستند که با یکدیگر تعامل دارند. مدیران و کارمندان امروز برای برقراری ارتباط با مردم باید از زبان متقاعدکننده استفاده کنند و به جای تبلیغات باید به مردم اطلاع رسانی کنند و می توانند این کار را از طریق رسانه ها انجام دهند. رسانه ها همچنین می توانند موضوع پاسخگویی و اعتماد به مردم را پوشش دهند.

به گزارش شفقنا رسانه، در جامعه ای که اطلاعات به سرعت و به آسانی منتشر و دریافت می شود، مدیران و کارکنان دولت با شهروندانی مواجه می شوند که نسبت به رویدادها و تصمیمات ریز و درشت واکنش سریع نشان می دهند. بنابراین مدیران و مسئولان امروز باید برای ارتباط و تعامل با مردم از زبان اقناعی درست استفاده کنند و به جای تبلیغ، مردم را آگاه کنند و کرامت و حقوق انسانی را رعایت کنند. مسئولین به جای ارائه گزارش های کمی و آماری باید در ارائه راهکار و محتوای موثر تلاش کنند و این بهترین وسیله برای انتقال این رسانه ها است. با کمک رسانه ها می توان به موضوع پاسخگویی و اعتماد به مردم به خوبی پی برد. برای مثال، پاسخگویی مناسب و اطمینان بخش و تعامل سازنده با رسانه ها می تواند مردم را به پرداخت مالیات تشویق کند.

  به 21 پژوهشگر برگزیده دانشگاه یزد جوایزی اهدا شد

دیدگاهتان را بنویسید