روند پرداخت تسهیلات بدون وثیقه به بازنشستگان تامین اجتماعی

به گفته وی، این تسهیلات بر اساس اولویت های مربوطه و بر اساس ظرفیت بانک رفاه اجتماعی پرداخت می شود.

دکتر علاقگانی از راه اندازی سامانه الکترونیکی ثبت درخواست های بازنشستگی خبر داد و گفت: این سامانه با مشارکت مراکز بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران راه اندازی شده و فرآیند تسهیل پرداخت از طریق آن اجرا می شود. . . “

وی افزود: بازنشستگان محترم تامین اجتماعی برای بهره مندی از تسهیلات بانک رفاه اجتماعی باید با مرکز بازنشستگی مربوطه تماس گرفته و از طریق مرکز نسبت به دریافت تسهیلات خود اقدام کنند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران ادامه داد: درخواست دریافت تسهیلات بازنشستگی از طریق سامانه مذکور به بانک رفاه ارسال و متعاقباً تعهدات کسر از سوی سازمان تامین اجتماعی در اختیار بانک قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در نهایت بانک رفاه اجتماعی کارگران بر اساس سهمیه هر مرکز، تسهیلات را بدون ضامن و بدون نیاز به مراجعه حضوری متقاضی به شعب پرداخت می کند.

دکتر علاقگانی با بیان اینکه هفته گذشته بخشنامه تسهیل گری به تمامی شعب بانک ابلاغ شد، گفت: نحوه اجرای آن را یاد گرفته اند.

وی تاکید کرد: در قالب بخشنامه مذکور بر پرداخت تسهیلات خرد به آسان ترین و راحت ترین شکل ممکن تاکید داریم و بازرسان و حوزه نظارتی بانک رفاه به صورت روزانه بر کار شعب در این زمینه نظارت دارند.

  بازگشت به موقع مدافع خلق استقلال

دیدگاهتان را بنویسید