دولت انگلیس چهار ایرانی را از فهرست تحریم ها خارج کرد

به گزارش موج نیوز، دولت انگلیس امروز (دوشنبه) چهار ایرانی را از فهرست تحریم ها خارج کرد. چهار نفری که در لیست تحریم های سال 2011 قرار دارند عبارتند از احمد زرگر، حسن حداد، محمد حجازی و سید حسن فیروزآبادی.

از این 4 نفر اعلام شده، آقایان حداد، حجازی و فیروزآبادی فوت کرده اند.

به گزارش سایت تحریم اروپا، احمد زرگر در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار داشت. محمد حجازی از سوی سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز مورد تحریم قرار گرفته است.

سید حسن فیروزآبادی نیز در لیست تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشت.

  فروش کلیه; آخرین تاکتیک افغان ها برای فرار از فقر مرگبار

دیدگاهتان را بنویسید