حدیث امام صادق علیه السلام در سه راه ثمر بخشیدن به کار نیک

به گزارش موج نیوز، در این گزارش حدیث امام صادق علیه السلام در سه راه ثمر بخشیدن به نیکی ها را بخوانید.

امام صادق علیه السلام:

قسمت پایین المالوف لا یحدا، بولتوس از سپاه و سوسپکا دهقان بزرگوار.

به نظر من کار نیک تنها با سه ویژگی خوب است:

کوچک شمردن آن و پوشاندن آن و شتاب زدگی; چون آن را در نظر طرف خیر كوچك كردی و چون پوشاندی كمالش دادی و چون در انجام آن عجله داشتی پسندیدی و اگر غیر از آن باشد تباه كردی.

من محضر وکیل / بلاغت و ترجمه غفاری جلد 2 ص 361

  ترکیه عملیات جدیدی را در شمال عراق آغاز کرد

دیدگاهتان را بنویسید