تعرفه و قیمت خدمات در سال 1401 به تصویب شهرداری کوم رسیده است

به گزارش خبرگزاری موج قم، محمد و ایالات متحده وی با اشاره به تصویب تعرفه عوارض و قیمت خدمات 1401 شهرداری کوم گفت: لایحه دریافت عوارض و قیمت خدمات شهرداری کوم برای سال 1401 ماه گذشته برای بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر کوم ارسال شد.
وی با بیان اینکه این لایحه پس از چندین جلسه برای بررسی در کمیته برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر به صورت علنی به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسیده است، گفت: اصلاحات در نهایت در شورای تطبیق تصویب شده است.
مدیر کل تشخیص و درآمد شهرداری کوم ادامه داد: تعرفه عوارض و قیمت خدمات شهرداری کوم در سال 1401 متناسب با وضعیت اقتصادی و شرایط شهروندان و همچنین تورم تغییر کرده است.
وی با بیان اینکه یکی از ویژگی های این تعرفه شفافیت بیشتر نسبت به گذشته است خاطرنشان کرد: این سوال پاسخ بهتری را برای شهروندان عزیز به دنبال خواهد داشت.

  کنایه دستیار امیرگله نویی به فرهاد مجیدی!

دیدگاهتان را بنویسید