برنامه مدرسه تلویزیونی کلیه بخشها برای سه شنبه 12 بهمن 1393

به گزارش خبرگزاری موج، وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی را در روز سه شنبه دوازدهم باخمن سال 1400 در تمامی مقاطع تحصیلی تعیین کرد.

شبکه آموزشی:

فنی، حرفه ای، کار و دانش:

از ساعت 2 تا 7 بعد از ظهر

نقاشی – پایه یازدهم – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت کاری: 1 الی 7

مش – کلاس 11 – شاخه فنی و حرفه ای

6 کلاس ابتدایی:

از ساعت 13:45 الی 14:05

فارسی و نگارش

پایه اول

از ساعت 14:08 الی 14:28

فارسی و نگارش

کلاس دوم

از ساعت 14:32 الی 14:52

بازی و ریاضی

کلاس سوم

از ساعت 14:55 الی 15:15

فارسی و نگارش

کلاس چهارم

15:18 تا 15:38

بازی و ریاضی

درجه پنجم

از ساعت 15:40 الی 16:00

بازی و ریاضی

کلاس ششم

اول دبیرستان:

16:00 الی 16:30

فرهنگ و هنر

کلاس هفتم

16:30 الی 17:00

فرهنگ و هنر

کلاس هشتم

19:00 الی 19:30

فرهنگ و هنر

کلاس نهم

مدرسه راهنمایی:

7:30 صبح تا 5:50 بعد از ظهر

فیزیک اول – پایه دهم – علوم تجربی

از ساعت 17:50 الی 18:10

شیمی سوم – پایه دوازدهم – علوم تجربی

از ساعت 18:10 الی 18:35

فیزیک اول – پایه دهم – علوم تجربی

از ساعت 18:35 الی 19:00

شیمی سوم – دوازدهم – علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

شبکه قرآن:

ساعت 8:00

اخلاق اسلامی 2 حوزه علوم و معارف اسلامی

8:30 بعد از ظهر.

تاریخ اسلام 2 حوزه علوم و معارف اسلامی.

ساعت 11

درس هدیه های آسمان چهارم دبستان

23:20

درس آموزش قرآن پایه چهارم دبستان

برنامه مدرسه تلویزیون ایران سه شنبه 12 بهمن در شبکه امید

  دستگاه های مسئول در حوزه راه ها باید پاسخگوی حوادث جاده ای باشند

دوره های مشترک تجربی، ریاضی و انسانی

ساعت 22:30

درس: عربی و قرآنی 1

مبانی: دهم

رشته: عمومی برای رشته های ریاضی و تجربی

ساعت 11:00

درس: زمین شناسی

پایه: یازدهم

حوزه: ریاضی عمومی تجربی

دوره های فنی حرفه ای

ساعت 12:00

درس: ارتباط موثر

مبانی: دهم

حوزه: خدمات

ساعت 12:30

درس: تکثیر گیاهان

مبانی: دهم

منطقه: کشاورزی

تمرین را حل کنید

ساعت 13:00

درس: ریاضیات گسسته

پایه: دوازدهم

درس: آمار و احتمالات ریاضی

پایه: یازدهم

دیدگاهتان را بنویسید