برای گروه های ساختمانی “ج” و “د” در کوم لازم است پیمانکاران ذیصلاح معرفی شوند

برای گروه های ساختمانی

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کوم گفت: معرفی مدیران ذیصلاح برای گروه های ساختمانی «ج» و «د» در کوم ضروری است.

به گزارش خبرگزاری موج قم، مجید متین فر معاون شهرسازی و معماری شهرداری کوم در بخشنامه ای به مناطق هشت گانه شهرداری کوم بر لزوم معرفی مدیران ذیصلاح برای گروه های ساختمانی «ج» و «د» (ساختمان های پنج بام یا بالای 2000 مترمربع) تاکید کرد. زیر ساخت).
در بخشنامه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کوم آمده است که صدور مجوز شروع فعالیت عمرانی این مجموعه ها بدون دریافت معرفی نامه از سازمان نظام مهندسی صادر نشود.
در این بخشنامه همچنین آمده است: بر اساس مقررات ملی ساختمان، در پروژه های دارای پیمانکار ذیصلاح، پیمانکار به عنوان نماینده قانونی مالک مجاز به ساخت و ساز مغایر با نقشه های مصوب نیست، لذا در صورتی که پیمانکار بر خلاف نقشه های مصوب عمل کند، شهرداری منطقه. باید در اسرع وقت بر اساس ماده دو مقررات ملی ساختمانی از پیمانکار شکایت کند.

  ارائه بسته های اولیه مراقبت های بهداشتی به کارمندان ملکی برای بهبود وضعیت آنها

دیدگاهتان را بنویسید