مشاوران رهبران فرمت نرماندی در برلین ملاقات کردند

خبر عجیب

شفقنا- مشاوران سران فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین دو هفته بعد در برلین آلمان با یکدیگر درباره بحران اوکراین دیدار خواهند کرد.

کاخ الیزه در بیانیه ای اعلام کرد که مشاوران رهبران فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین دو هفته بعد دوباره در برلین، پایتخت آلمان دیدار خواهند کرد تا درباره بحران اوکراین گفتگو کنند.

مشاوران رهبران فرمت نرماندی (روسیه، آلمان، فرانسه و اوکراین) در پاریس با نمایندگان وزارتخانه های خارجه خود دیدار کردند.

مشاوران گفتند که توافقات مینسک در قلب فرمت نرماندی قرار دارد و آتش بس باید بدون قید و شرط رعایت شود.

آنها همچنین بر اهمیت افزایش تلاش ها برای پیشرفت سریع در اجرای توافقات مینسک تاکید کردند.

در این بیانیه آمده است که مشاوران موافقت کردند که دو هفته پس از بحران اوکراین در برلین، پایتخت آلمان با یکدیگر دیدار کنند.

  دیدار میقاتی با الکاظمی

دیدگاهتان را بنویسید