محاسبه قبوض برق بهمن ماه با تعرفه های جدید

به گزارش موج نیوز، مصطفی رجبی مشهدی گفت: به طور میانگین در سراسر کشور مصرف 25 درصد مشترکان بیشتر از مدل مصرفی است و از بهمن ماه قبوض جدید دریافت می کنند.

معاون توزیع توانیر نیز گفت: الگوی مصرف تغییر نمی کند. برای افراد عادی مدل مصرف 300 کیلووات ساعت در ماه است. همچنین مدل مصرف برای مناطق گرمسیری 4400 کیلووات، مناطق گرمسیری 3000 کیلووات، مناطق گرمسیری 2000 کیلووات و برای مناطق گرمسیری 3000 کیلووات در ماه است. اگر مردم با این مدل مصرف کنند، قیمت برق برای آنها تغییر نمی کند.

به گزارش راکشانی مهر، پله های برق از بهمن ماه تغییر می کند، یعنی باید 4 مدل برای کل اقلیم داشته باشیم که به شرح زیر است: پله تا مدل مصرف، پله تا مدل مصرف تا مدل مصرف 1.5 برابر، پله 1.5 برابر مصرف. الگوی مصرف تا 2 برابر و الگوی مصرف پله 2 برابر.

هیات وزیران در تاریخ 5 آذرماه به استناد مصوبه بند (ط) تبصره (8) قانون بودجه سال 1400، نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین و درخواست آن را به وزارتخانه ابلاغ کرد. انرژی . مشترکین تهرانی می توانند با مراجعه به وب سایت https://billing2.tbtb.ir/ و وارد کردن شناسه حساب از مشخصات کامل حساب خود مطلع شوند.

  دستگیری شکارچیان غیرمجاز در مازندران

دیدگاهتان را بنویسید