رسیدگی به ناهنجاری ها و حفظ سلامت شهرداری بر عهده شهرداری است

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، نادر نوروزی در نشستی با مدیرکل، معاونین و کارکنان اداره کل حراست شهرداری کرمانشاه، اظهار داشت: در سال 1385، در سال 1380، به دلیل عدم موفقیت در اجرای طرح های جدید و مناسب برای اجرای برنامه های کاربردی و با هدف اجرای طرح ها و اقدامات انجام شده در این اداره کل، تلاش شد.

وی نقش پیش بینی و پیشگیری را در پیشگیری از آسیب های احتمالی مجموعه شهرداری برشمرد و افزود: حراست باید نگاه تخصصی به موضوعات مختلف شهرداری داشته باشد.

شهردار کرمانشاه حفاظت از اماکن و اسناد شهرداری را مهم دانست و با بیان اینکه برای حفاظت از سرمایه های شهرداری باید طرح های حفاظتی تدوین شود، خواستار اشرافیت در محیط خدماتی و تحلیل زیست محیطی مجموعه حفاظتی شد.

وی در پایان نوروز با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی از امن ترین و سالم ترین افراد شهرداری هستند، خاطرنشان کرد: هر فرد سالمی نیز آسیب پذیر است، بنابراین نیروی انتظامی نیازمند عدالت، گذشت، دوری از حب و بغض و آبرو است. محافظت. ”در اعمال خود دیگران را در نظر بگیرید.

  10 عضو اخوان المسلمین مصر به اعدام محکوم شدند

دیدگاهتان را بنویسید