تحقق ثبت 90 درصدی اطلاعات فضایی و توصیفی تاسیسات آبرسانی شهر اصفهان در سامانه اجاره.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مجتبی قبادیان از دسترسی به اطلاعات مکانی و توصیفی خبر داد. تاسیسات آب و فاضلاب در اصفهان در سامانه نجما می توان مشخص کرد: در حال حاضر 100 درصد اطلاعات فضایی و توصیفی چاه ها، 100 درصد مخازن آب، 95 درصد ایستگاه های ضدعفونی و پمپاژ آب، بیش از 90 درصد سوئیچ های فشار و شیر آتش نشانی، … بیش از 90 درصد کنتورهای حجمی و نزدیک به 80 درصد دبی سنج ها در سامانه نجما قرار دارند.

وی با اشاره به اجرای سناریوی اطلاعات فضایی و توصیفی تاسیسات در سامانه اجاره در سال جاری گفت: عملیات به روز رسانی اطلاعات مکانی شهرها، تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی تاسیسات اعم از چاه، مخازن، پمپاژ. ایستگاه ها، تصفیه خانه فاضلاب سیستم های آب و فاضلاب و شیرآلات شهرها و روستاها در سامانه نعیما تکمیل شده و به روز رسانی اطلاعات مکانی مربوط به شیرهای آتش نشانی، کنتورهای حجمی و شیرهای ایمنی شهری در دستور کار قرار دارد.

قبادیان با بیان اینکه امسال مکان یابی روستاها در سامانه نجما ثبت شد، افزود: امسال اطلاعات مکان یابی شیرهای آتش نشانی، کنتورهای حجمی و شیرهای فشار شکن در روستاها و همچنین اطلاعات حوادث آب در روستاها. مناطق در سامانه نجما ثبت شد.»

معاون منابع انسانی و تحقیقات آب و فاضلاب استان اصفهان به سایر فعالیت های این بخش که در حال انجام است توجه کرد و خاطرنشان کرد: ثبت اطلاعات مشترکین جدید از 15 آذر 1400 در سیستم استخدام و ارتقاء GIS شبکه های آبرسانی و فاضلاب و مشترکین در مناطقی که قبلاً GIS ساخته شده است.

  فقط دشمنان مجروح سپاه می توانند به سرویس های سپاه بگویند وارونه

آبفا اصفهان (1)

دیدگاهتان را بنویسید