تخریب عناصر شهری از دست دادن سرمایه شهر و شهروندان آن است

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، عباس بهمن زاده شهردار منطقه 3 با بیان اینکه بخش قابل توجهی از خدمات عمومی شهرداری توسط تعدادی از افراد تخریب یا به سرقت رفته است، افزود: برخی به دلایل مختلف این اقلام را تخریب کرده اند. پایتخت و شهروندان شهر، چهره شهر را زشت می کند.

وی افزود: پدیده تخریب و تخریب اموال عمومی همواره چالشی برای اکثر شهرهای کشور است، بنابراین هر شهروندی در هر منطقه ای که در آن زندگی می کند باید احساس تعلق به اموال عمومی شهر خود داشته باشد و این امر موجب خواهد شد. جلوگیری از تخریب اموال عمومی.

سرپرست شهرداری سه ماهه سوم خاطرنشان کرد: بهتر است هر شهروندی این موضوع را وظیفه و عنایت خود بداند تا شاهد تخریب اموال عمومی شهر نباشیم، نسبت به این موضوع بی تفاوت نمانیم.

بهمن زاده اذعان داشت: المان های شهری از جمله سرمایه های موجود در هر شهری است که معمولاً توسط شهرداری ها ایجاد و در اختیار شهروندان قرار می گیرد تا کیفیت و کمیت زندگی شهری و زیبایی بصری و سیمای شهری ارتقا یابد اما در این بین تخریب هایی نیز به همراه دارد. اموال عمومی چهره نامطلوبی در شهر ایجاد می کند و از امتیازات شهر از نظر جاذبه های گردشگری می کاهد.

بهمن زاده افزود: هزینه هایی که در ساخت المان ها و فضاهای عمومی شهر صرف می شود برای آرامش و آسایش شهروندان است و همه شهروندان موظف هستند از ضرر و زیان بیت المال جلوگیری کنند.

وی افزود: اما نگاهی به وضعیت امانی این دارایی ها در شهر کاستی های فرهنگی قابل توجهی را نشان می دهد تا جایی که امروزه بخش مهمی از هزینه های عمرانی شهرداری صرف تعمیرات و تکرار المان های شهری می شود.

  ایران و عراق تسهیل ورود زائران اربعین را در نظر گرفته اند

بهمن زاده در پایان گفت: لزوم مشارکت شهروندان در دفاع از پایتخت شهر ضروری و ضروری است.

دیدگاهتان را بنویسید