یادی از مرحوم آیت الله زنجانی: زنجیره ضرابخانه چند برابر زنجیره دولتی سنگین تر است!

خبر عجیب

شفقنا- مرحوم آیت الله زنجانی در خاطره ای با عنوان «برج مبارکت» فرمودند:

مرحوم آیت الله العظمی حاج سید احمد زنجانی در کتاب الکلام یجر الکلام می نویسد:

یکی از معلمان ما در کتاب درسی گزارش داد که مردی از زندان دولتی فرار کرد، به مدرسه آمد و در اتاق ما مستقر شد. یه مدت همینطور بود یک روز دیدیم که مدرسه را ترک می کند. فهمیدیم، گفتند دوباره رفت زندان، زنجیر به گردنش انداخت!
چرا پرسیدند چرا دوباره بسته و زنجیر شدی؟ او پاسخ داده بود که زنجیر ضرابخانه چندین برابر زنجیره دولتی است! تازه فهمیده بودم که زیر ناودان از باران فرار کرده ام. یعنی دوباره از بند مانا فرار کردم و به غل و زنجیر حکومت پناه بردم.
معلم به ما گفت که معلوم شد در حین صحبت پیغامی برای او گذاشته بودم که نمی تواند اتو کند. رفته، گردنش از زیر زنجیر بیرون کشیده، شل!

درست است؛ زنجیره ضرابخانه از زنجیره دولتی سنگین تر است. پس آن را با فضلی که به فضلی کردی ضایع مکن تا نهال نیکی محبت و ثواب اخروی بیاورد; خوب، نه تنها رنگ عشق گل نمی دهد، بلکه می افتد، بلکه بار دشمنی را به دوش می کشد.
اما اگر احسان نكرده ايد، اگر مراد خداوند در اين معامله بوده، مي داند كه نيازي به بيان شما ندارد و شيوه بندگي را به خوبي مي داند و اگر منظور شما همان شخصي است كه به او احسان كرده ايد، اوست. همچنین در مقام سپاس و قدردانی، اگر شاکر و راستگو باشد، از بیان حق هراسی ندارد; زیرا همان گونه که اظهار احسان برای شما زشت و نادرست است، پنهان داشتن از او نیز زشت و ناپسند است و اگر نتواند نعمت خود را با زبان بیان کند، در عمل از آن کوتاهی نکند.

  جودوکاران ایران در مسابقات بین المللی هفت مدال کسب کرده اند

خبر قبلیرئیسی: افراط گرایی ضربه سختی به مسلمانان وارد کرده است
خبر بعدیامیر عبداللهیان: روابط ایران و روسیه در مسیر روابط راهبردی است

دیدگاهتان را بنویسید