مصباچ یزدی: ما شاهد رشد تفکر سکولار در این حوزه هستیم

شفقنا- حجت الاسلام والمسلمین مصباح یزدی برگرفته از منظر الحادی و سکولار، بر این باور است که دولت هیچ تکلیفی در قبال مردم برای بهشت ​​رفتن ندارد و نسبت به ورود افکار سکولار به حوزه های علمیه هشدار داد.

به گزارش شفقنا، مصباح یزدی فرزند آیت الله در همایش گفتمان دولت سیزدهم: عدالت و معنویت گفت: با یکدیگر انجام دهید، در یک تقسیم بندی مشترک می توان گفت در نگاهی که مردم به هستی و انسان دارند، دو دسته مشترک داریم. ؛ دیدگاه الحادی و دیدگاه الهی.

وی افزود: بر اساس دیدگاه های الحادی، انسان موجودی مستقل و دارای یکسری حقوق است. در این دیدگاه استدلالی انسان گرایانه وجود دارد. آزادی مهمترین ویژگی و حق بشر است و هیچ چیزی نمی تواند این آزادی را محدود کند. اما چون در جامعه زندگی می کنیم و باید آزادی دیگران را به رسمیت بشناسیم، باید حد و مرز را رعایت کنیم تا از لذت و لذت مادی در حد مطلوب استفاده کنیم. انصاف در این زمینه به این معنی است که ما به این محدودیت های قراردادی احترام می گذاریم.

مصباخ یزدی گفت: مکتب مارکسیستی بحث برابری اجتماعی را مطرح می کند و آن را عدالت می داند. لیبرالیسم غربی نیز به دلیل فردگرایی خود به عدالت اعتقاد دارد تا فرد بتواند بیشترین بهره را ببرد که منجر به رعایت الزامات این منفعت می شود. معنویت در این دیدگاه جایی ندارد، زیرا هدف زندگی لذت مادی است. این عقاید معنویت را خرافات می دانند. کسانی که معنویت را قبول دارند، تفسیر مادی آن را نیز ارائه می کنند. یعنی آدم می خواهد آزاد باشد و از زندگی لذت معنوی ببرد. مثلا می خواهد از منظره لذت ببرد.

  این سایت یمنی از ورود مقامات موساد به این کشور خبر داد

وی افزود: در این نگاه سکولار که نگاه الحادی در آن تزریق می شود، مفهوم عدالت و معنویت قابل درک نیست و باید گفت که می خواهیم عدالت و معنویت داشته باشیم. این دیدگاه در جوامع جهانی حاکم است. در جامعه ایران تحت تأثیر رسانه های مدرن این تفکر وجود دارد و تصور رایج مردم ما از این دو مفهوم مشابه است. متأسفانه حتی در حوزه علمیه نیز شاهد رشد تفکر سکولار در مسائل دینی و اجتماعی هستیم. مسائل دینی منحصر به عبادت فردی است و نظام سیاسی و تربیتی خارج از دین تلقی می شود. این بیان یکی دیگر از چهره های تفکر سکولار است که از ادبیات دیگر القا می شود و خطر بزرگی برای حوزه و نظام و برای اسلام است.

این مدرس حوزه گفت: آنچه امروز در برخی از منابر و کرسی های حوزه مطرح می شود بازتولید تفکر متحجرانه است که می گوید به خاطر تدریس فلسفه امام خمینی (ره) از بارگاه سید مصطفی خمینی آب ننوشید. . این تفکر دین را در جهاتی تعمیم می دهد و بعد اجتماعی را از دین خارج می کند و این خطر بزرگی است که حضرت آیت الله خامنه ای نسبت به آن هشدار می دهند.

مصباح یزدی گفت: قبل از این دیدگاه، نگاه الهی است. در این دیدگاه، جهان مخلوق خدای حکیم است و این خلقت هدفی دارد. انسان نیز موجودی از این جهان است. تقرب به خدا هدف خلقت انسان است و جهان باید در خدمت این هدف باشد. خداوند همه هستی و همه مواهب را در خدمت انسان قرار داده است تا به هدفی که برای آن آفریده شده است برسد.

  آلمان به حمله به قبرستان ازرلون پاسخ داد: کسانی که به قبرستان ها بی احترامی می کنند اسلام هراس هستند

وی افزود: تمام هستی یک آیه است و بیانگر حقیقتی فراتر از خودش است. دنیا آیه است و معنویت پی بردن به معنای پشت هستی است. در زندگی اجتماعی و فردی، انسان وظیفه و حق دارد که از تمام مواهب طبیعی برای رسیدن به این هدف خلقت استفاده کند. در زندگی اجتماعی تضاد منافع و تضاد وجود دارد. اگر شخص الف بخواهد از همه هدایا برای این منظور استفاده کند، دیگری ممکن است بخواهد از همه هدایا استفاده کند. بنابراین، باید قوانینی وجود داشته باشد که در درگیری مرزی تعیین شود.

مصباح یزدی گفت: این عدالت است که همه انسان ها از همه مواهب ممکن در زندگی اجتماعی برای کسب قرب الهی استفاده کنند. همه باید در استفاده بیشتر از هدایا تلاش کنند و از طرفی دولت ها نیز وظیفه دارند از تضییع حقوق دیگران جلوگیری کنند و زمینه را برای همه فراهم کنند.

وی افزود: عدالت مقدمه معنویت است. بدون عدالت، رسیدن به معنویت برای همه مردم ممکن نیست. میزان بهره مندی از منابع طبیعی ضروری است. همه باید از چنین منفعتی برخوردار باشند تا بتوانند از خدا اطاعت کنند. فرد باید غذا، امنیت و سرپناه داشته باشد و تا زمانی که این نیازها برآورده نشود، مسئله نزدیک شدن برای اکثر مردم یا غیرممکن است یا غیرممکن. دولت ها موظفند این امر را برای همه ممکن سازند. عدالت مستلزم درجه ای از منفعت برای همه انسان هاست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: افراد به طور بالقوه این استعداد را دارند که بتوانند به سطح بسیار بالاتری از نزدیکی برسند. باید موانعی برای آنها فراهم شود. دولت اسلامی باید شرایط را برای آنها فراهم کند. برخی افراد واقعاً چنین ظرفیتی ندارند و موانع سیاسی و اقتصادی آنها را با مشکل مواجه می کند. مطالبه عدالت این است که زمینه آموزش و رشد را فراهم کند.

  اجرای طرح جمع آوری لوازم خانگی مستعمل در مناطق دو منطقه شهرداری بندرعباس

مصباح یزدی گفت: در نگاه اسلامی و الهی به هستی و انسان، عدل به معنای بهره مندی حداکثری هر فرد از مواهب مادی و غیرمادی در مسیر معنویت و قرب الهی است. یکی از وظایف دولت اسلامی این است که زمینه رشد معنوی انسان ها را فراهم کند. این دیدگاه که حکومت تکلیفی برای بهشت ​​بردن مردم ندارد، نگاهی سکولار و الحادی به زندگی اجتماعی و الهی انسان است. در زندگی الهی معنویت و عدالت روی یک سکه است.

دیدگاهتان را بنویسید