لزوم توجه به دیپلماسی اقتصادی برای توسعه تجارت / معیشت و تولید ایران با اقتصاد مرتبط است.

اللهوردی دهگانی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به مقوله دیپلماسی اقتصادی در کشور، گفت: امروز مسائلی مانند اشتغال، معیشت و تولید به موضوع مربوط می شود. اقتصاد. گسترش دیپلماسی. «اقتصادی است.

نماینده مردم ورزکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رای اعتماد نمایندگان به وزیر امور خارجه، گفت: در مجلس شورای اسلامی رای اعتماد نمایندگان به وزیر امور خارجه است. دیپلماسی اقتصادیشکل جدی تری به خود بگیرید.

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین انتخاب مستشاران و سفرای ایرانی با رویکرد اقتصادی از دیگر مواردی بود که نمایندگان از وزیر امور خارجه خواستند فعالیت های کلانی در راستای گسترش تجارت انجام دهد.

وی ادامه داد: بدون شک برنامه کشورهای توسعه یافته و توسعه یافته مبتنی بر اقتصاد و تجارت با سایر کشورها است، موضوعی که دولت سیزدهم باید براساس وعده های خود به آن توجه کند.

دگانی با بیان اینکه روند دیپلماسی اقتصادی در دولت باید تقویت و تاکید شود، گفت: اگرچه اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است، اما باید در بحث دیپلماسی اقتصادی قدم های محکم تری برداشته شود.

عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم توجه به دیپلماسی اقتصادی برای کمک به توسعه تجارت با ایران گفت: وزارت امور خارجه پیشرو و سیاستمداری در دیپلماسی اقتصادی است که باید رویکرد روشنی داشته باشد در این مورد. “

  افزایش خطر آتش سوزی جنگل ها و مراتع تابستان امسال/ حضور وزیر دفاع در فراکسیون «محیط زیست» برای ارائه برنامه؛ رفیا در گفتگو با شفقنا

دیدگاهتان را بنویسید