شناسایی 41 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل

به گزارش خبرگزاری موج مازندران، علی گلزاده گفت: به منظور تقویت مشارکت مردمی و نظارت مردمی بر حفظ و حراست از اراضی کشاورزی ۶ هزار و ۹۱۰ متر مربع در دی ماه امسال تغییر کاربر غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بابل اکیپ حفاظت کاربری اراضی کشاورزی و ارتباط با سامانه 131 شناسایی شد.

وی ادامه داد: این تغییر کاربری شامل 12 مورد ساخت و ساز در مساحت 1420 متر مربع و 29 مورد دیوارکشی به طول 5490 متر است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل افزود: تعداد اخطاریه های صادره برای ارائه 30 مورد و مسافت طی شده از خودروهای گشت 330 کیلومتر است.

وی افزود: این راهنما در ایام تعطیل نیز آماده دریافت گزارشات مردمی در زمینه بهسازی اراضی کشاورزی و باغات است. از جداسازی بپرهیزید و تکه تکه شدن زمین های کشاورزی، استفاده غیرمجاز از زمین های واگذار شده، گزارش زمین های کشاورزی متروکه برای حفاظت از زمین های کشاورزی.

  دبیرخانه کنگره بین المللی بقیع تشکیل شد

دیدگاهتان را بنویسید