حسینی: یک میلیون خانوار جدید به مددجویان اجتماعی اضافه می شود

خبر عجیب

شفقنا- معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اجتماعی با بیان اینکه این سازمان در حال حاضر به ۱.۱ میلیون خانوار مستمری ماهانه پرداخت می کند، گفت: برآورد می شود حداقل ۵۰۰ هزار خانوار دیگر تحت حمایت سازمان اجتماعی باشند. مستمری مددجو دریافت نمی کنند.

به گزارش شفقنا از ایسنا، سید مرتضی حسینی با بیان اینکه مستمری دارای دو جنبه است، گفت: آنچه در بودجه برای مستمری مددجویان آمده است، پرداختی های ردیف یازدهم و نوزدهم است. این مستمری ها تاکنون پرداخت شده و دیروز مستمری دی ماه به حساب مددجویان واریز شد.

وی با اعلام این خبر گفت: یک میلیون و 100 هزار خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که مشمول مستمری هدفمندی یارانه ها می شوند. این مستمری برای خانوارهای یک نفره 350 هزار تن، خانوارهای 2 نفره 500 هزار تن، 3 نفره 700 هزار تن، 4 نفره 900 هزار تن و خانوارهای پنج نفره یک میلیون و 100 هزار تن و بیشتر است. .

معاون توسعه و حاکمیت سازمان اجتماعی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: جامعه هدف سازمان اجتماعی که به طور مستقیم از این سازمان خدمات دریافت می کنند، حدود 6 میلیون نفر هستند و 100 هزار خانوار به فقر مطلق پرداخت می کنند. مستمری امدادی (مستمری نفقه از محل تبصره ماده 14 به منظور رفع فقر مطلق) در حالی که برآورد می شود حداقل 500000 خانوار دیگر تحت حمایت سازمان اجتماعی باشند که از مستمری نفقه بهره مند نیستند. به این معنی که به عنوان یک فعالیت خاص، پرداخت مستمر دریافت می کنند، اما این افراد باید به مستمری بگیران اضافه شوند.

  الحلبوسی و مقام آمریکایی در حال رایزنی برای ادامه همکاری هستند

وی یادآور شد: از سوی دیگر 500 هزار خانوار پشت خط دریافت مستمری شناسایی شده که در مجموع معادل یک میلیون خانوار دیگر باید به تعداد مستمری بگیران سازمان اجتماعی اضافه شود.

خبر قبلیاعتماد نوشت: نگرانی از افزایش فشار مالیاتی بر مردم
خبر بعدیبایدن: به خاطر خروج از افغانستان عذرخواهی نخواهم کرد

دیدگاهتان را بنویسید