گروه اجتماع ملی فلسطین: محمود عباس مشروعیتی ندارد

خبر عجیب

شفقنا- عمر اساف، یکی از اعضای ارشد گروه مقاومت میهنی گفت: محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین، مشروعیت 13 سال باقی ماندن در سمت خود را ندارد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ در واکنش به اقدام اخیر شورای مرکزی فتح برای تمدید ریاست محمود عباس، کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطین؛ وی افزود: مردم فلسطین باید درباره صلاحیت مواضع تصمیم بگیرند و منبع مشروعیت تلقی شوند و جنبش فتح دیگر این صلاحیت را ندارد.

آصاف تاکید کرد که جنبش فتح تصمیمات مردمی، قوانین و مقررات تشکیلات خودگردان و ساف را لغو کرده است، در حالی که طبق قانون هیچ کس نباید بیش از چهار سال در راس تشکیلات خودگردان باقی بماند.

این خبر را در شهاب نیوز ببینید

خبر قبلیکنفرانس «اجماع بر سر منافع ملی در مذاکرات وین» برگزار می شود.

  واکسیناسیون بیش از 23000 مهاجر افغان

دیدگاهتان را بنویسید