نیاز به تغییرات ساختاری عمیق در دانشگاه علوم پزشکی تبریز است

به گزارش خبرگزاری موج آذربایجان شرقی، باخمن نگیپور وی گفت: جایگاه و رتبه بودجه این دانشگاه باید برای جمعیت 10 میلیون نفری آن در منطقه غرب مشعل تعیین شود.

وی خواستار ایجاد ردیف های جداگانه برای دانشگاه علوم پزشکی تبریز شد و افزود: این مجموعه اگرچه به صورت قانونی و کاغذی جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر در آذربایجان شرقی را پوشش می دهد، اما در واقع به دلیل امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به استان های همجوار مانند مانند آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و حتی تعدادی از استان های غیر همجوار مانند کردستان، همدان و کرمانشاه.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز با توجه به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی ویژه آذربایجان شرقی حتی به تعدادی از اتباع خارجی از جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق و جمهوری خودمختار نخجوان خدمات رسانی می کند، گفت: این تعداد زیاد مراجعین در مراکز درمانی و بهداشتی آذربایجان شرقی نیاز به توجه بیشتر دولت در حوزه بودجه را اجتناب ناپذیر می کند.

نگی پور ادامه داد: در همین راستا بیمارستان امام رضا تبریز به عنوان یکی از بزرگترین مراکز درمانی کشور بیش از 50 درصد خدمات خود را به مردم سایر استان ها ارائه می کند و این امکانات تنها در اختیار مردم تبریز و آذربایجان است. “این شرقی نیست.

وی یادآور شد: این سلامت سرانه درمان آذربایجان شرقی در نظام بودجه برای جمعیت چهار میلیون نفری این استان باید تعریف و تدوین شود که به هیچ وجه با نوع عملکرد و خدمات دانشگاه علوم پزشکی تبریز و در واقع این مجموعه همخوانی ندارد. به بیش از 10 میلیون نفر خدمات رسانی می کند.

  وزیر کشاورزی آلمان: برای جلوگیری از قحطی جهانی به اوکراین سلاح تحویل دهید

نگی پور با تاکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی تبریز باید بر اساس امکانات، توانمندی ها، نوع خدمات و حجم بالای مراجعه کنندگان، اعتبارات ویژه ای داشته باشد، گفت: بی شک بودجه فعلی این دانشگاه پاشنه آشیل علمی و پزشکی است. پیشرفت و بخش سلامت است.

وی تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی را یکی از وظایف اصلی و مهمترین برنامه دولت سیزدهم دانست و با بیان اینکه سلامت و سلامت نقش مهم و موثری در این زمینه دارد، افزود: برقراری عدالت در حوزه سلامت، برنامه ها در مناطق فقیرنشین آذربایجان شرقی درخواست می کنیم که مردم استان در ماه های آینده به تدریج نتایج این اقدامات را لمس کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تداوم خدمات خوب تیم قبلی و رفع مشکلات نظام پزشکی را از اهداف اصلی و مهم مدیریتی جدید این مجموعه دانست و گفت: بر این اساس نیاز به تغییرات عمیق ساختاری است. . برای اجرای آن در ماه های اخیر جلسات کارشناسی و کاربردی مختلفی برگزار شد و به نتایج بسیار خوبی دست یافتیم.

نقی پور سیاست های کاری را برای کاهش هزینه های درمان، ارتقای جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در درمان و خدمات و حرکت به سمت پژوهش های کاربردی و مردم محور اجرا کرده است که از جمله می توان به نتایج تغییرات ساختاری در این مجموعه اشاره کرد.

وی با اشاره به تلاش تیم مدیریت جدید دانشکده پزشکی تبریز برای ارتباط نزدیک و فشرده با مردم، از ارائه گزارش های فصلی عملکرد مردم از طریق رسانه ها و خبرگزاری ها خبر داد و افزود: به شدت نیازمند همکاری و تعامل نزدیک با مردم هستیم. جامعه خبری و رسانه های استان.

  قاچاق مواد غذایی و مواد غذایی بدون اصالت آسیب زیادی به سلامت انسان وارد می کند

نگی پور با بیان اینکه یکی از شعارهای محوری رهبری جدید دانشگاه علوم پزشکی تبریز شفافیت در همه عرصه هاست، گفت: معتقدیم شفافیت به کسی آسیب نمی رساند بلکه زمینه توسعه حوزه سلامت در استان را فراهم می کند. بیشتر از قبل اتفاق می افتد.

دیدگاهتان را بنویسید