لزوم مدیریت بحران هویت در فضای مجازی / + فیلم

خبر عجیب

رسانه شفقنا- فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نوعی بحران هویت را در بین طیف وسیعی از جوانان ایجاد کرده است. به این ترتیب فرد هنگام استفاده از وسایل ارتباط مجازی، هویت واقعی خود را که تمام عمر با آن درگیر بوده کنار می گذارد و با هویت جدیدی مواجه می شود. این بحران باعث خستگی، استرس، عصبی بودن و شکست برای فرد می شود.

به گزارش شفقنا رسانه، با توجه به گسترش روزافزون شبکه های اجتماعی، استفاده نوجوانان و جوانان ایرانی از اینترنت در حال افزایش است و دسترسی جوانان به فضای مجازی آسیب های زیادی را وارد می کند. فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اینترنتی با پتانسیل ایجاد هویت کاذب باعث بروز نوعی بحران هویت به ویژه در بین جوانان شده است. به این ترتیب فرد هنگام استفاده از وسایل ارتباط مجازی، هویت واقعی خود را که تمام عمر با آن درگیر بوده کنار می گذارد و با هویت جدیدی مواجه می شود. بدین ترتیب معانی جدیدی وارد ذهن فرد می شود و هویت جدید همراه با هویت واقعی او شناخته می شود که ذهن فرد را درگیر می کند و باعث بحران می شود. زیرا هر دو هویت در حالت مدرنیته هستند و فرد نمی تواند به راحتی مفاهیم و ویژگی های هویت جدید را با هویت قدیمی و همیشگی خود تطبیق دهد و یا ممکن است بین آنها تعارض اساسی ایجاد شود. این بحران احتمالاً باعث خستگی، استرس، عصبی بودن و شکست می شود. با توجه به روند جهانی شدن و مواجهه نسل جوان ایرانی با فضای مجازی و اهمیت هویت ملی برای انسجام و یکپارچگی کشور، بررسی پیامدهای این تقابل در ایجاد بحران های هویتی ضروری است.
همچنین با توجه به رشد روزافزون شبکه های اجتماعی، لازم است منابع جدیدی برای هویت سازی با توجه به فضای مجازی در برنامه ریزی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور برنامه ریزی شود.

  رئیس جمهور تاجیکستان فردا به تهران سفر می کند

دیدگاهتان را بنویسید