زندگی تحقیرآمیز سرنوشت یک ملت بدون مقاومت است

به گزارش خبرگزاری موج قم، سرهنگ مهدی کبی پور وی در نشست روز غزه با اشاره به اینکه روز غزه نماد مقاومت است، گفت: مردم غزه در بدترین محاصره 22 روزه که منجر به آزادی شد، با عزت ایستادگی کردند.

وی گفت: روندها و رویدادهای تاریخی نشان داده است که بهای سازش همیشه بیش از مقاومت بوده است. وی گفت: حادثه بوسنی، توافق ترکمنجای، سقوط لیبی و قذافی، برجام و… نمونه های روشنی هستند که هزینه بالای مصالحه را نشان می دهند.

جانشین کوم با اشاره به اینکه مهمترین اثر مقاومت حفظ عزت و اقتدار ملی است، گفت: پیشرفت و اقتدار داخلی کشور از نتایج نهایی این مقاومت است و بر همین اساس است. که دنیای استکبار به شیوه ها و برنامه های مختلف به دنبال کاهش آن است.» اراده و تضعیف روحیه به ویژه در نسل جوان.

وی با بیان اینکه در هر جامعه ای افراد فرودستی وجود دارند که به دلیل پستی و فروتنی خود به دنبال وابستگی همه جانبه به صاحبان طلا و قدرت در دنیا بوده اند، تصریح کرد: این افراد خواه ندانند. بازی در سرزمین ستمگران؛ مقام معظم رهبری نیز در این خصوص فرمودند: «هر حرکتی که باعث شود نسل جوان احساس نیاز کند از صحنه مقاومت عقب نشینی کند، این حرکت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به آمریکا و نظام استکباری است. این یک معیار رایج است.”

کبیری پور با اشاره به اینکه امروز باید از نمادهای مقاومت الگوبرداری کنیم، خاطرنشان کرد: قله ها و نمادهای مقاومت مانند شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی باید برای جوانان و نوجوانان تبیین شود چرا که نیازمند تقویت و تقویت هستیم. افزایش آگاهی مسیر مقاومت

  250 متر شبکه فرسوده آبرسانی قطعه گنجوان تعمیر شده است

دیدگاهتان را بنویسید