استاد دانشگاه خوارزمی: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تا 50 سال آینده توجه خانواده ها را جلب می کند

خبر عجیب

شفقنا- یکی از اعضای موسسه الگوی اسلامی ایرانی تعالی خانواده گفت: .

به گزارش شفقنا به نقل از سرویس ارتباطات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر شکوه نوابی نژاد در گفت وگویی اظهار داشت: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بالاترین سند در برنامه های کشور بر اساس مبانی دینی و اسلام است و به نظر می رسد تدوین شده است. .

وی ادامه داد: یکی از مبانی مهم در تدوین الگوی جامع پیشرفت اسلامی، انسان شناسی است که شامل پیشرفت مادی و معنوی و تعالی روح انسان است. اصالت انسان در خلقت خداوند به حدی است که او را به عنوان خلیفه خدا بر سایر موجودات برتری داده است.

بدیهی است که تعریف انسان در پرتو تعالیم الهی، تحقق کمالات معنوی او را ممکن می سازد. از این رو الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به همه ابعاد هستی و نیازهای انسانی، مادی، معنوی، اخلاقی، روانی و نیازها توجه داشته است.

استاد دانشگاه حراسمی افزود: با توجه به ضرورت و اهمیت تربیت افراد سالم بر اساس آموزه های دینی و قرآنی، الگوی خانواده محوری تدوین شده است چرا که خانواده نقطه شروع و محور تربیت انسان است. کودک تحت تأثیر روابط عاطفی حاکم بر خانواده در خانواده بزرگ می شود و شخصیت و رفتار او در اثر شخصیت و رفتار والدین شکل می گیرد. والدین به عنوان اولین معلم، ارزش های دینی و اخلاقی را با آموزش های غیرمستقیم و الگوهای عملی به فرزندان خود می آموزند.

وی گفت: خانواده پایه و اساس جامعه است و کارهایی که افراد در جامعه انجام می دهند تا حد زیادی همان چیزی است که در خانواده می آموزند. انسان مطلوب در خانواده خود در دامان مادری نیکوکار و پرهیزکار، سرشار از عواطف انسانی، عشق و محبت، فداکاری و صبر و نظارت پدرانه مدیر و مدبر پرورش می یابد.

  پخش در پشت صحنه «دوران جوانی»

نوابی نژاد گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه خانواده در تربیت انسان که محور پیشرفت جامعه است، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه های مختلف از مبانی نظری تا اقدامات عملی برای خانواده و آینده آن در 50 بعدی مبانی جامعه شناختی سند الگو بیان می کند که «خانواده مهم ترین نهاد تشکیل دهنده جامعه است و در شکل گیری، حفظ، انتقال و ترویج فرهنگ آن نقش منحصر به فردی دارد.» اصول عملی نیز بیان می کند که در تنظیم ساختارها و روابط اجتماعی و رشد جمعیت خانواده با تأکید بر تربیت نیروی کار وفادار و شایسته باید در کانون تصمیمات و سیاست‌ها قرار گیرد و در کنار آن پاسداری از سبک زندگی اسلامی ایرانی و ترویج فرهنگ بیگانه برای مقابله با آن مقابله کند.

وی افزود: افق الگو آینده مردم ایران در سال 1450 را با سبک زندگی و خانواده اسلامی ایرانی ترسیم می کند و اقدامات مندرج در سند راهبردهای عملیاتی مورد نظر برای سبک زندگی اسلامی ایرانی، خانواده، زایمان را ترسیم می کند. و جایگاه و نقش زنان و مادران.»

یکی از اعضای موسسه توسعه خانواده الگوی اسلامی ایرانی گفت: در بخشی دیگر از این سند به تبیین و نهادینه سازی سبک زندگی ایرانی-ایرانی و تحکیم بنیان خانواده با تسهیل ازدواج و زایمان پایدار و تامین مسکن و اشتغال پرداخته شده است. زوج های جوان همچنین «ارتقای جایگاه و منزلت و حقوق اجتماعی زنان و فراهم کردن فرصت‌های عادلانه برای آنان و حمایت از نقش مقدس مادری» بیان می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید