اجرای راه حل های استراتژیک برای تشویق سرمایه گذاری

اجرای راه حل های استراتژیک برای تشویق سرمایه گذاری

در نشست هم اندیشی با نمایندگان بخش خصوصی شاغل در پایانه های بندری، سوالاتی در خصوص اجرای تصمیمات راهبردی برای ترویج سرمایه گذاری در بنادر هرمزگان مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، نشست هم اندیشی ارتقای نقش پایانه های بندری بخش خصوصی در بندر شهید رجایی در فرآیند لجستیکی کالا و کانتینر به عنوان سومین نشست مشترک مدیران بنادر استان با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برگزار شد. جمعی از سرمایه گذاران فعال در حوزه مسائل بندری در قالب نشستی چهار ساعته به ارائه دیدگاه های خود پرداختند.
انعقاد قرارداد کانتینرهای کالاهای مختلف، مجوز شرکت رهگیری، بررسی تعرفه ها، بازنگری در قراردادهای سرمایه گذاری و قراردادهای نمونه، عدم تطابق تعرفه و تورم، عقب ماندگی، قاچاق زمین های خالی، بروکراسی اداری و تحمیل هزینه توسط سازمان های شرکت های سرمایه گذاری بندر شهید. رجایی بخشی از بحث های این جلسه بود.
تقویت بندر ریلی برای ارتقای کیفیت حمل و نقل ترکیبی، لزوم تعیین تعرفه کانتینرها و کالاهای متروکه با اولویت کالاهای متروکه سالانه، نوسازی ناوگان بندری و بازگشت سرمایه، جذب بازارهای جدید و تشکیل اتاق فکر در بندر شاه رجایی از دیگر موضوعات بود.
علیرضا محمدی کرجی ران، مدیرکل بنادر و کشتیرانی هرمزگان با استناد به دیدگاه ها، مطالبات و نظرات مدیران و نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال در بندر شهید رجایی، شرکت های سرمایه گذاری را شاخه های اقتصادی اقتصاد می داند. مجتمع و بیان کرد: مدیریت استراتژی پایانه های بندری، ارائه خدمات دریایی و نظارت بر کیفیت خدمات بندری و دریایی به مشتریان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا اجرای این مهم نیازمند آموزش های تخصصی و ارائه الگوی استراتژیک جهت توسعه است.
محمدی کرجیران گفت: مشکلات و مشکلات بندر شهید رجایی تنها به قوانین ابلاغی سازمان بنادر مربوط نمی شود، بلکه بیشتر آن مربوط به بروکراسی اداری خارج از بندر است. استان قابل ردیابی است و بخشی دیگر نیازمند تصمیمات سازمان بندر است و برای رفع مشکلات مطرح شده در حوزه بندری باید به یک راه حل و همفکری مشترک برسیم.
وی با بیان اینکه مجتمع بندری شهید رجایی در حوزه توسعه سرمایه گذاری نیازمند تصمیم گیری های راهبردی و تصمیم گیری کارشناسانه است، گفت: در این حوزه باید نگاه ها راهبردی و توسعه محور باشد، بنابراین نتایج این جلسات باید حاصل این باشد. راهکارهای تخصصی و مطالعاتی
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با اشاره به کمبود نیروی متخصص در مسائل بندری بر لزوم آموزش تخصصی کارشناسان بندری تاکید کرد و گفت: حوزه دریا و بندر دو حوزه بسیار تخصصی هستند که این دو حوزه، هم از لحاظ نظری و هم از نظر عملی باید نیروهایی باشند که با علم مدرن آشنا باشند.
محمدی کرجیران گفت: شرکت های مشاور بندری باید احیا شوند و این موضوع به عنوان یک درخواست مهم از سوی انجمن ترمیناتورها مطرح شود. زینک را دنبال کنید و با تعیین اولویت ها راه حل و حل مشکل را ارائه دهید.
وی در خصوص بازنگری در مدت قراردادهای سرمایه گذاری با بیان اینکه قراردادها به صورت مناقصه انجام می شود، افزود: اعتقاد و برنامه ما این است که قراردادهای بلندمدت حداقل 10 ساله منعقد کنیم و از انجمن فسخ کنندگان انتظار می رود. رایزنی با سازمان بنادر «با اتخاذ تصمیمات صحیح موارد را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کنید.
محمدی کرجیران در خصوص وجود کانتینر و کالاهای رها شده گفت: این موضوع چندین بار به مقامات کشوری و استانی گزارش شده است ضمن اینکه به اداره کل بنادر و دریانوردی موظف شده است آماری را به وزارت راه و شهرسازی ارسال کند. توسعه و بازرسی وزارتخانه در اسرع وقت «موضوع بازرسی از نهاد ریاست جمهوری را اعلام کنید.
مدیرکل بنادر و دریای هرمزگان در خصوص صدور مجوز الکترونیکی بر اجرای قانون منطقه ویژه اقتصادی و بارگذاری اطلاعات نیروها در سامانه توسط شرکت های سرمایه گذاری در بندر شهید رجایی تاکید کرد و افزود: موجودی کالا باید سیستم و بندر منسجم باشد و بحث انبارداری در پایان سال با دقت انجام شود.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با اشاره به وجود هزار کامیون شهری، استقرار پلیس راهور در بندر شهید رجایی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و گفت: رانندگان برنامه آموزشی را آغاز کردیم اما ما معتقدیم در حل مشکلات و مشکلات تلاش باید به نتیجه برسد.
محسن صادقی فر، مدیرعامل انجمن پایانه های ایران با قدردانی از میزبانی این نشست هم اندیشی، گفت: در مجموع برای رفع مشکلات بندر و حوزه دریا، بنادر باید به صورت مستقل و هیئت مدیره مدیریت شوند.
به گفته وی، تداوم این جلسات در راستای تقویت و رونق ترانشی کالا از بندر شهید رجایی به بنادر منطقه از یک سو و توسعه زیرساخت ها و استفاده از تجهیزات مدرن بندری مهم و ضروری است. از سوی دیگر.

  قیمت دام و قیمت بالا به یک معضل تبدیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید