موفقیت در سیاست های محرک نیازمند حکمرانی اقتصادی است

به گزارش موج یزد، فاطمه زارع عضو شورای اسلامی شهر یزد وی با اشاره به نقش محوری خانواده در مقوله جمعیت گفت: این نهاد انسان ساز با هدف گذاری عالی برای تشکیل خانواده می تواند بهترین نقش را در جامعه ایفا کند.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد گفت: مخاطب اصلی ما در بحث جمعیت، خانواده است و هدف و غایت این بحث به خانواده برمی گردد، اما بحث جمعیت مورد نظر باید در بین خانواده ها حاکم باشد.

وی گفت: اقدامات زیادی در این زمینه انجام شده که قابل تقدیر است اما با ظرفیت جامعه همخوانی ندارد و اگر اداره اقتصادی جامعه به خوبی انجام شود سیاست های تشویقی برای جمعیت می تواند بسیار موثر باشد.

زارع با اشاره به لزوم تعریف هدف به عنوان اولین اصل در تشکیل خانواده گفت: بدون هدف گذاری نمی توان در مورد دیگر مسائل مربوط به خانواده و همزیستی بحث کرد و برخی از افراد مسائل مربوط به زندگی مشترک را نمی پذیرند. طبق دستورات دینی: «این بدان معنا نیست که حکومت دین پذیرفته نیست، بلکه به این دلیل است که هدف این افراد با اهدافی که دین مردم را به آن فرا می خواند بسیار متفاوت است.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد با تاکید بر اینکه بحث جمعیت یکی از موضوعات سبک زندگی است، گفت: تغییر سبک زندگی بستگی به تفسیر ما از زندگی و نوع نگرش به زندگی دارد که می تواند تعیین کننده باشد. «وقتی هدف از تشکیل خانواده مشخص نباشد، تربیت صحیح فرزندان محقق نمی شود.

  FBI از داده های گوگل برای تحقیقات خود استفاده می کند

وی گفت: احساس نیاز به پدر و مادر یک نیاز غریزی است که در هر انسانی وجود دارد و به طور طبیعی در همه انسان ها زمانی که به حد معینی از رشد می رسند بروز می کند و اگر انسان از این احساس غریزی و معنوی محروم شود باید ریشه آن را دنبال کنید

زارع گفت: انسان به گونه ای آفریده شده که مجبور است با دیگران زندگی کند و خانه های شخصی پاسخگوی این نیاز نیست، بنابراین خلأ ناشی از عدم برآورده شدن این نیاز را رسانه ها پر می کنند.

زارع بیدکی گفت: نتیجه دوم گرایش شدید به محیط بیرون از خانه است در حالی که خانه باید محیطی برای آرامش و سکون باشد و خانه های خلوت نمی توانند به این کارایی دست یابند.

وی با تاکید بر نقش کودک در نشاط خانواده گفت: نشاط و نشاطی که بزرگسالان از کودک می گیرند ریشه در نوع خلقت انسان دارد. برای تشویق بیشتر بدون شک باید وظیفه خود را در تربیت فرزند نیز بشناسند و انجام دهند.

زارع با اشاره به اهمیت تربیت فرزند به سخنان مقام معظم رهبری در تیرماه 1360 در این خصوص اشاره کرد و گفت: اولین، اساسی ترین و مهمترین شغل مادر است و برای رسیدن به این مهم احساس عاطفه لازم است. زیرا خداوند این موجود را آفریده است: «این احساسات خروشان به گونه ای طراحی شده است که نقش مادری را به خوبی ایفا کند و در صورت عدم ایفای این نقش، نسل انسان منقطع می شود یا افرادی که افراد غیرقابل اعتمادی هستند وارد جامعه می شوند.

  تدوین برنامه جامع وزارت صمت برای رفع موانع صادراتی

دیدگاهتان را بنویسید