کتاب «الهیات» منتشر شده است خبرگزاری بین المللی شفقنا

خبر عجیب

شفقنا- کتاب «الهیات» توسط مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد.

به گزارش شفقنا، کتاب الهیات علیرضا رمضانیان در ۲۹۶ صفحه توسط موسسه بوستان کتاب منتشر شد.

انسان همیشه به وجود متعالی خدا و مفاهیم دینی و بالعکس، انکار وجود خدا می اندیشد. بحث در مورد نظام خلقت و کیفیت تبیین آن “منشأ جهان چیست؟” و «آیا خدا مالک جهان است؟»، «آیا هستی حاصل شانس است؟»، «آیا دنیا هدفی دارد یا راه به جایی نمی‌برد؟» و ده‌ها سؤال دیگر سؤالاتی است که قرآن کریم و داستان‌های حکایت از آن دارند. معصومین (ع) پاسخی منطقی و قابل فهم داده اند.

در این کتاب موضوع کلام و بیان اندیشه تبیین و دسته بندی شده است به طوری که در ذیل هر بحث مهم ترین آیات و روایات از همان بحث آورده شده است.

ساختار اثر

این اثر در 19 فصل تهیه و تدوین شده است. فصل اول این اثر با عنوان وضعیت و اهمیت الهیات است. در این فصل از خداشناسی به عنوان نقطه آغاز دین و اولین کلمه ایمان یاد شده و تعالی اخلاق انسانی، بالاترین آرامش و لذت و عامل وحدت بخش و عدالت را تبیین می کند.

فصل دوم این اثر با عنوان «منابع و راه های معرفت از نظر قرآن کریم» است که در این فصل پس از اشاره به نیاز به دانش، احساس و تجربه (طبیعت)، عقل و حکمت، تاریخ و تاریخ آثار و فطرت و وجدان وحی و کشف و شهود آسمانی به عنوان منابع و مسیرهای آن ذکر شده است.

«بهترین معرفت» عنوان فصل سوم الهیات است که ابتدا پس از اعلام برترین علم الهیات، معرفت بشری معیار ارزشی است و سپس به تبیین نقش خداشناسی در جامعه پرداخته است.

  افزایش پنج درصدی جریمه رانندگی در سال آینده

نویسنده در فصل چهارم به مقایسه راه های شناخت خدا پرداخته و سپس به سطوح مختلف الهیات و راه های شناخت خدا اشاره می کند.

فصل پنجم این اثر به معرفت خداوند در آیه و تبیین آیاتی از کلام می پردازد.

فصل ششم این اثر که با عنوان «مقام النفس» نوشته شده است به جایگاه خودشناسی (آیات و داستانها) می پردازد و در ادامه خودشناسی بر اساس دیدگاه علامه بیان شده است. طباطبای.

نویسنده در فصل هفتم با عنوان «قرآن و راه های شناخت خدا» راه های «افکی»، «نفسی» و «از مقصد تا مقصد» را به عنوان روش های کلامی ارائه و تبیین کرده است.

فصل هشتم کتاب به «دلایل اثبات خدای متعال» می پردازد و پس از بیان الهیات از طریق طبیعت، نشانه های تشخیص طبیعی از غیر طبیعی و عادی بیان می شود که عبارتند از: برهان ماهیت، برهان نظم، برهان. وجوب و فرصت، برهان معلولیت، برهان ظهور و تغییر، برهان تدبیر و زعامت، برهان وجوب و وجوب و برهان محدودیت.

فصل نهم به الهیات قلب و مراتب آن و نیز تفاوت آن با الهیات عقل می پردازد.

«توحید و توحید خداوند» فصل دهم کتاب «الهیات» است که در این فصل پس از اشاره به توحید خداوند به تبیین دلایل عقلی و فلسفی توحید خداوند و تبیین ابعاد توحید و توحید می پردازد. وصف خداوند را ذکر می کند.

مؤلف در فصل یازدهم به «مراحل توحید از حیث کلام، فلسفه و عرفان» اشاره کرده و انواع توحید نظری و توحید عملی را بیان می کند.

فصل دوازدهم این اثر در باب «توحید باطنی» است که ابتدا پس از اشاره به معانی توحید ذاتی، به تفاوت توحید احدی اشاره شده و عدم دسترسی به حقیقت در ذات و صفات ذات را بررسی می کند. از جمله زندگی علم و قدرت توضیح داده شده است.

  حمله روسیه به اوکراین تنها گام اول است/ مسکو قصد دارد کشورهای دیگر را اشغال کند

فصل بعد که به «توحید صفات» می پردازد، به صفات ثبوت یا جمال حق تعالی (قادر، عالم، زنده، مرید، مرید، متکلم، صادق، قدیم، ازلی و باقی مانده ازلی) پرداخته است. صفات منفی یا شکوهمند را بیان می کند.

باب چهاردهم به بیان انواع توحید افعالی (توحید در خلق، مال، غلبه، قناعت، ولایت) می پردازد و در نهایت قرآن و سنت به توحید افعالی اشاره می کند.

«توحید عملی» عنوان فصل پانزدهم الهیات است که در ابتدای این فصل، پس از اشاره به اهمیت توحید عملی، حاکی از گستره توحید عملی و در پایان تأثیر توحید عملی است. توحید مطرح می شود.

در فصل بعد، مراتب و حد نصاب توحید را برشمرده است، از جمله توحید در ضرورت، توحید بالذات، توحید در خلقت، توحید در تسلط و الوهیت، در یاری، توحید در خوف و خوف، توحید در امید، توحید در اموال را ذکر کرده است. توحید در امانت و توحید در نماز.

«ریشه های ایمان به خدا» عنوان فصل هفدهم کتاب است. آغاز این فصل به بررسی ریشه های دین از دیدگاه ماتریالیست ها می پردازد. نقدها و نیز علل انحراف از توحید و علل عدم توجه به دین و پرهیز از آن مورد توجه قرار گرفته و در نهایت مقاله ای با عنوان «بی نهایت علل و پیامدها باطل است» مطرح شده است.

باب هجدهم این اثر با عنوان «الله نور السموات و الارض» و پس از تعریف معنای الفاظ آیه نور (الله نور السماء الارض مثل جلال المنبر الارض) تعریف شده است. -زجاجه و غیره).

فصل نوزدهم و پایانی این کتاب به بحث «رؤیت خدا» می پردازد و به اقسام رؤیت (به ظاهر، مفهومی و شهودی) می پردازد و دلایل قائلین به رؤیت خدا را بیان می کند و سپس انواع معرفت و هدف ملاقات را بیان می کند. راز لقاء با خدا و نیز سیر تکامل انسان در پرتو ذکر به هدف ملاقات با خدا در کلام معصوم (ع) بیان شده است (یاد عشق و محبت و قطع و انقطاع). وقفه و برخورد).

  شهر آغاجاری از تاج سرخ بود

دیدگاهتان را بنویسید