هوای اصفهان همچنان سالم است/ 11 ایستگاه در رنگ زرد

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، وضعیت کیفی هوا در ایستگاه احمدآباد با شاخص 66، ایستگاه استان اصفهان با شاخص 91، ایستگاه باهنر با شاخص 87، ایستگاه جی با شاخص 69، ایستگاه خرازی با شاخص 88، ایستگاه رودکی با شاخص 65، ایستگاه فرشادی با شاخص 80، ایستگاه فیض با شاخص 72، ایستگاه کاوه با شاخص 54 و ایستگاه ورزشگاه میثاق با شاخص 55 در وضعیت جامد (زرد) قرار دارند.

هم کیفیت هوا هم اکنون در ایستگاه پروین با شاخص 104 در شرایط آب و هوایی ناسالم برای گروه های حساس (نارنجی) و در ایستگاه های انقلابی با شاخص 42، رنان با شاخص 39 و میرزا طاهر با شاخص 34 در هوای تازه.

در حال حاضر دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه های خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست. همچنین دستگاه نشانگر کیفیت هوا در ایستگاه مبارکه با شاخص 47 در وضعیت هوای تمیز (سبز) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه های خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست. همچنین دستگاه نشانگر کیفیت هوا در ایستگاه مبارکه با شاخص 37 در وضعیت خالص (سبز) قرار دارد.

در حال حاضر تنها ایستگاه فعال در زمینه شاخص کیفیت هوا در استان به استثنای اصفهان، شاهین شهر و سجزی که شاخص کیفیت هوای شاهین شهر با جایگاه 66 در هوای سالم و ایستگاه سجزی با شاخص 39 در هوای تازه است. .

شاخص کیفیت هوا صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم مردم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 بسیار خطرناک است.

  مدارس تهران فردا تعطیل است

دیدگاهتان را بنویسید