همکاری آموزشی و پژوهشی بانک توسعه تعاون و دانشگاه امام صادق(ع) توسعه می یابد.

به گزارش موج نیوز به نقل از روابط عمومی بانک تعاون توسعه، این نشست با هدف انعکاس ظرفیت و استعداد همکاری متقابل بانک و دانشگاه برگزار شد که می تواند نقش مهمی در استخراج و گسترش آموزشی و پژوهشی داشته باشد. روابط بانک و دانشگاه بازی با ماموریت های دولت سیزدهم.

در این جلسه کریم میرزاهانی، رئیس مرکز آموزش و تحقیقات بانک توسعه تعاون با اشاره به اهمیت و جایگاه رویکرد توسعه اجتماعی در بانکداری ایران، خواستار فرهنگ سازی بسترهای قانونی برای ایجاد این نوع بانکداری شد. بانکداری در کشور . .

رئیس مرکز آموزش و تحقیقات بانک توسعه تعاون افزود: هسته اصلی قانون بانکداری دانشگاه امام صادق(ع) ظرفیت و ظرفیت مناسبی در زمینه کشت برای مقوله قانونی اجرای بانکداری اجتماعی برای توسعه دارد که می تواند زمینه مشترک مفیدی برای هر دو طرف باشد تا از توسعه و گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی اطمینان حاصل شود.

میرزهانی همچنین به برنامه کلی قانون بانکداری اشاره کرد و گفت: این برنامه به چالش های مهم نظام بانکی می پردازد و می تواند سهم بسزایی در توسعه دانش حقوقی مدیران و کارکنان نظام بانکی داشته باشد.

یاسر مرادی، مدیر حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) ضمن اهمیت خواندن موضوع حقوقی اجرای بانکداری توسعه اجتماعی در ایران، گفت: این برنامه نیازمند تدوین و اجرای استراتژی مشترک بین بانک های تابعه است. «که نیازمند هم افزایی همه بانک ها برای توسعه اجتماعی است. وی تدوین روشی جدید برای امهال مطالبات بانک ها، رویکرد متفاوت بانک های تجاری و اجتماعی توسعه ای را در امهال مطالبات مهم می داند.

  بی عدالتی در واگذاری زمین و عدم شفافیت ضربه سختی به بخش کشاورزی وارد کرده است

رئیس مرکز تحقیقات حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) در تشریح سمینار تخصصی جامع حقوق بانکی گفت: پیشگیری و آموزش حقوق بانکی هدف اصلی برنامه است و سرفصل های کاربردی مطابق با تدوین شده است. وی افزود: از اساتید دانشگاه امام صادق(ع)، قوه قضائیه و اساتید حوزه پول و بانک برای تدریس مبانی و کاربرد مباحث دعوت شده است.

حسن عاشقی، رئیس اداره اصلی آموزش بانک توسعه تعاون با اشاره به ظرفیت ایجاد شده به عنوان هسته اصلی حقوق بانکی در دانشگاه امام صادق (ع) افزود: سمینار تخصصی جامع حقوق بانکی می تواند مبنای خوبی باشد. گسترش همکاری های آموزشی بین بانک توسعه تعاون و دانشگاه امام صادق (ع). وی با اشاره به لزوم گذراندن دوره ها و سرفصل های برخی واحدهای بانکی در دانشکده حقوق بانکی گفت: زمینه تدوین برنامه آموزشی سه جانبه بین بانک توسعه تعاون، قوه قضائیه و دانشگاه امام صادق (ع) با محوریت سمینار تخصصی جامع حقوق بانکی فراهم شده است.

حسین سرین رئیس پژوهش بانک توسعه تعاون بر توسعه همکاری های پژوهشی برای شناخت توانمندی های پژوهشی قانون اساسی بانکداری دانشگاه امام صادق(ع) به منظور بهره گیری از طرح ها و نیازهای پژوهشی تعاونی تاکید کرد.توسعه بانک در رشته حقوق بانکی و ظرفیت هسته پژوهشی حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) را در زمینه تحقیقات مدیریت مطالبات مهم می داند.

دیدگاهتان را بنویسید