توجه به واکسیناسیون مسافران در برابر این سه بیماری سرخک، سرخجه و فلج اطفال

به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، جواد حسینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سخنانی گفت: واکسن تاج مورد نیاز تمامی مسافرانی که وارد افغانستان می شوند.

حسینی در بازدید از خانه سالمندان این سخنان را بیان کرد سلامت مرز دوغارون و نحوه مراقبت و کنترل بیماری های عروق کرونر قلب و سایر بیماری های عفونی مسافران ورودی از این مرز و ادامه دارد: با توجه به شیوع سه بیماری سرخک، سرخجه و فلج اطفال در افغانستان تحقیقات و اجرا واکسیناسیون مسافران این سه بیماری باید برجسته شوند و مورد توجه قرار گیرند.

رئیس گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد وی همچنین تاکید کرد: در حال حاضر 93.87 درصد افراد بالای 18 سال نوبت اول و 79.86 درصد نوبت دوم واکسن را دریافت کرده اند.

وی افزود: در کنار مجموعه مراکز بهداشتی درمانی، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز بهداشتی درمانی، 55 مرکز اجتماعی با همکاری سایر سازمان ها در حوزه های تحت پوشش دانشگاه اقدام به واکسیناسیون فعال گروه های هدف و خدمات می کنند.

حسینی در این بازدید با حضور در شبکه بهداشت و درمان تایباد، بررسی فعالیت ها و شاخص های بهداشتی شهرستان، دیدار با مدیر شبکه بهداشت و درمان، معاون وزیر بهداشت و روسای ستاد کل نیروهای مسلح، بررسی مسائل موجود و ارائه توصیه های کاربردی انجام شد.

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و لبنان با حضور تماشاگران برگزار می شود

دیدگاهتان را بنویسید