تقویت ارتباط منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس با دانشگاه هرمزگان

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، حسن خلج تهرانی در دیدار با محمد صادقی رئیس جدید دانشگاه هرمزگان، انتصاب شایسته وی را تبریک گفت و افزود: اسلامی به ویژه استان هرمزگان.

وی در ادامه با بیان اینکه دانشگاه هرمزگان باید در همه زمینه ها مشاور صنعت استان باشد، افزود: در این راستا راه اندازی دفتر دانشگاه هرمزگان در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به منظور حمایت از نیروی انسانی متخصص، تامین خدمات آموزشی و ارائه مشاوره تخصصی ج- برنامه ای تنظیم کردیم که امیدواریم با هم افزایی دوجانبه نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس تاکید کرد: با راه اندازی این دفتر یکی از اساتید دانشگاه هرمزگان روزانه در منطقه ویژه حضور یافته و در راستای دغدغه های صنعت برای جذب سرمایه گذار و رفع موانع تولید به عنوان مشاور عمل می کند. .

وی خواستار برگزاری دوره های آموزشی برای افزایش دانش مدیران صنایع در استان شد و گفت: دوره های آموزشی مختلف می تواند مدیران صنعت هرمزگان را بیش از گذشته توانمند کند و در گام اول دوره های آموزش حقوق را برای مدیران غیرمجاز ارائه می دهیم.

حلایی تهرانی در پایان، ارتباط صنعت و دانشگاه را دلیلی برای ارتقای جایگاه این دو نهاد می داند و می افزاید: امیدوارم با افزایش سطح تعامل همه عوامل تاثیرگذار جامعه، بستر پایداری را برای این دو نهاد فراهم کنیم. کشور برای رشد و خلق مردم.

  ادامه آلودگی هوای تهران

دیدگاهتان را بنویسید