اولین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی برگزار شد

اولین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی روز یکشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد و پیشنهاد استفاده از منابع ریالی صندوق برای اعطای تسهیلات ریالی به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، به منظور افزایش پوشش وجوه ریالی و منابع اهرمی، هیئت مدیره صندوق توسعه ملی حق دارد سپرده های ریالی صندوق را به نسبت یک سهم صندوق و حداقل دو برابر آن واریز کند. سهم بانک فعلی از منابع داخلی آن.

تقویت اقدامات صندوق برای وصول مطالبات معوق دیگر مصوبه ای بود که بر اساس آن هیات مدیره صندوق توسعه ملی حق دارد در وصول مطالبات معوق تسهیلات اعطایی به صندوق برای تملک دارایی ها و سهام بانک ها تسریع کند. و گیرندگان مرتبط یا شرکت در پروژه های با بازده بالا.

با توجه به «شرط انطباق با سند توسعه ملی در هنگام تصویب طرح‌ها»، همچنین مقرر شد کلیه بانک‌های مشارکت‌کننده در قرارداد با بانک ملی، قبل از ارائه تسهیلات از طرف ملی، از انطباق طرح یا پروژه با سند آمایش سرزمین اطمینان حاصل کنند. صندوق توسعه وجوه صندوق توسعه بانک ها در پرداخت وجوه تاخیر نداشته باشند.

بر اساس مصوبه دیگری از سوی هیات مدیره صندوق توسعه ملی، بخشودگی مطالبات معوق صندوق در تسویه کامل مطالبات معوق صندوق حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ تعهد و نرخ سود بخشوده می شود. در قراردادها مشخص شده است.

مدیریت حساب های صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی از دیگر پیشنهادات بود که در این جلسه به تصویب رسید و بر اساس آن مقرر شد مدیریت و توزیع منابع ارزی صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی انجام شود. متناسب با سهم صندوق ملی برای توسعه با سهم این صندوق از کل منابع ارزی بانک مذکور.

  کشف 87 هزار لیتر سوخت قاچاق در کشم

دیدگاهتان را بنویسید