4420 مشتری مازندرانی از آموزش های مهارتی بهره مند می شوند

به گزارش خبرگزاری موج مازندران، مهدی جعفری گفت: این آموزش ها در سه سطح مقدماتی، مهارتی و تثبیت طرح اشتغال برگزار شد.

وی ادامه داد: آموزش مقدماتی به منظور آشنایی با مفهوم کارآفرینی و نحوه ایجاد کسب و کار، دوره های آموزشی مهارت ایجاد یا ارتقاء مهارت های فنی و آموزش های پایداری به منظور حفظ مشاغل، به روز رسانی و افزایش سطح آگاهی علمی، کسب توانایی مدیریت پروژه اجرا شده پیمانکاران طرح های اشتغال ارایه شده.

رئیس اداره هدایت کاری کمیته امداد مازندران گفت: این آموزش ها با همکاری سازمان ها، مدارس و نهادهای متولی آموزش و پرورش انجام شد و به کارآموزان پس از گذراندن این دوره ها گواهینامه مهارت ورود به بازار کار اعطا شد.

وی گفت: افرادی که از این آموزش ها بهره مند شدند زنان، سرپرستان خانوار، فرزندان خانواده های تحت حمایت و پیمانکاران طرح های اشتغال بودند.

جعفری با بیان اینکه در 9 ماهه امسال برای 1190 نفر کاریابی انجام شده است، گفت: مشتریان در مناطق ضعیف این یکی از اولویت های برنامه کمک کمیته است.

  نامزد هاشمی از این خواننده آمریکایی خواسته تا برنامه خود را در عربستان لغو کند

دیدگاهتان را بنویسید