محوریت مساجد در اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی

به گزارش خبرگزاری موج قم، سیداحمد طباطبایین‌ناد وی با تاکید بر اجرای طرح محراب شهر و مکان مرکزی مساجد در اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی افزود: مسجد یکی از اولویت های فعالیت های فرهنگی شهرداری کوم است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کوم ادامه داد: کمک های مالی به مساجد کوم.

وی با تشریح برنامه ها در حوزه اجتماعی از برگزاری سمینارهای مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و طرح تراز انقلاب و همکاری با دستگاه های مرتبط با حوزه اجتماعی خبر داد.

  آخرین آمار تاج در کشور تا ظهر 13 اردیبهشت 1401 / شناسایی 679 بیمار جدید

دیدگاهتان را بنویسید