هوای ناسالم پایتخت برای سومین روز متوالی

به گزارش موج نیوز به نقل از شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین غلظت ذرات گرد و غبار زیر 2.5 میکرون در 24 ساعت گذشته تا هشت ساعت صبح امروز در شرایط ناسالم برای اقشار آسیب پذیر به شاخص 134 رسید.

در همین مدت غلظت ذرات گرد و غبار با قطر کمتر از 10 میکرون 75، ازن 11، دی اکسید نیتروژن 92 و مونوکسید کربن 33 بوده است.

کمترین آلودگی را ایستگاه ژئوفیزیک از منطقه 6 با شاخص 83، شهر چسمه از منطقه 22 با شاخص 92 و منطقه سوهانک 1 با شاخص 96 در 24 ساعت گذشته از نظر آلودگی با ذرات گرد و غبار زیر 2.5 میکرون به ثبت رساندند.

همچنین ایستگاه شهرداری منطقه 15 با شاخص 166، پیروزی منطقه 13 با شاخص 161 و شهرداری منطقه 19 با شاخص 160 بیشترین آلودگی را از نظر ریزگردهای زیر 2.5 میکرون به ثبت رساندند.

شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین کیفیت هوای روزانه و ارتباط آن با سطح سلامت افرادی است که در شرایط پاک یا سبز از صفر تا 50، در شرایط قابل قبول یا زرد از 51 تا 100، در شرایط ناسالم از 101 تا 150 هستند. گروه حساس یا نارنجی، 151 تا 200 در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، 201 تا 300 در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و 301 تا 500 در شرایط خطرناک یا بنفش.

از ابتدای امسال تاکنون چهار روز هوای پاک، 200 روز هوای قابل قبول یا سالم، 75 روز هوای ناسالم برای گروه های آسیب پذیر و 6 روز هوای ناسالم برای همه گروه ها در تهران به ثبت رسیده است.

  دمای هوای خراسان رضوی در حال افزایش است

دیدگاهتان را بنویسید