عضو مؤسسه حکمت و فلسفه ایران: معنویت سند راهنمای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

خبر عجیب

شفقنا، عضو هیأت علمی پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران گفت: معنویت در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در دل و دارای الکل در ابعاد مختلف سند الگو است و خاص نیست و ضمیمه سند.»

به گزارش شفقنا به نقل از سرویس ارتباطی مرکز ایرانیان الگوی اسلامی پیشرفت، دکتر سید احمد غفاری قره باغ در گفتگویی به تشریح جایگاه معنویت اسلامی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت و گفت: معنویت در همه سطوح و ابعاد. ، باید روشن شود و شرط خاصی وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: وی با تمرکز بر قسمت مبانی پیشرفت به تشریح مولفه های معنوی الکل در این قسمت پرداخت. مؤلفه اصلی معنویت اسلامی که توحید محوری در ابعاد مختلف است، در بخش مبانی کلام مطرح شده است. همچنین در تدوین مبانی کیهانی مولفه های اساسی معنوی از جمله مطابقت عوالم، آیات عالم و نقش محوری سنت های الهی در ربوبیت عالم مورد توجه قرار گرفته است. از منظر سوم، ابعاد انسان شناختی اساسی معنویت اسلامی از جمله خلیفه الهی انسان و جایگاه مرکزی مرجعیت در فضایل معنوی در تدوین مبانی انسان شناختی مورد توجه قرار گرفته است.

دانشیار دانشگاه ادامه داد: اندیشه متعالی اسلام برخلاف نگرش ادیان دیگر، معنویت را مختص زمان، مکان و زوایای خاصی از زندگی نمی داند و آن را واقعیتی بالفعل در سراسر هستی و حیات موجودات به ویژه می داند. انسان ها. معنویت مطلوب اسلام را می توان «بهره مندی از اندیشه، گرایش، نیّت و رفتار از غیرت عمل با انگیزه اخلاقی همراه با اهتمام به انس با پروردگار» تعریف کرد. ویژگی های متمایز این تعریف از سایر تعاریف نیز قابل توضیح است.

وی سپس معنای معنویت را در تعاریف مختلف تبیین کرد و افزود: معنویت در رفتار از معنویت در لایه های قبلی آن یعنی. نیت، تمایل و اندیشه. بنابراین معنویت ذاتاً وصف اندیشه و گرایش و نیت و سپس توصیف رفتار است.» با کمال وجودی ناشی از محدودیت «ارزش اخلاقی» در این تعریف است. توجه به جدایی معنویت و فعل معنوی از اخلاق. و فعل اخلاقی.عمل معنوی.

غفاری ادامه داد: این تمایز در این تعریف با شرط «شوق و شوق» مورد تاکید قرار گرفته است. توجه به بعد مفهومی معنویت از معنویت دینی از ویژگی های این تعریف است. همان گونه که فطرت قبل از دین منبع معرفت است، معنویت نیز از ویژگی های ماقبل دین است. می توان فرض کرد که انسان به زندگی و رفتار خود رویکردی معنوی دارد و به فطرت خود رسیدگی می کند، هر چند به دلیل ضعف یا مانعی بدون منبع علمی کشف شده باشد. چنین فردی را می توان فردی روحانی دانست، هرچند معنویت چنین فردی را نمی توان معنویت دینی نامید.

  نامزدهای بهترین شخصیت تلویزیونی در جشن حافظ امسال معرفی شدند

وی بیان کرد: در مبانی کلامی سند الگویی ذکر شده است که کل هویت معنویت مبتنی بر خداپرستی و توحید است. هر مسلمانی باید به عنوان اولین گام مسلمان خود وجود حق تعالی را بپذیرد و در عین حال در همه هستی مشارکت داشته باشد و در سراسر هستی مؤثر باشد، همچنان که در آیات سوره عصر توجه به ایمان به خداوند متعال برای جلوگیری از آن ضروری است. ضرر و زیان. . خدامحور کسی است که خداوند را در زندگی خود سهیم و مربی پذیرفته باشد. به عبارت دیگر خدای او خدایی نیست که فقط وجود داشته باشد و تسلط نداشته باشد، بلکه ایمان او حضور و دخالت کامل خداوند متعال در زندگی است.

یکی از اعضای هیأت علمی پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران با بیان اینکه در مبانی کیهانی سند الگویی چند نکته برجسته شده است، گفت: معنویت مستلزم رجوع به ظاهری است که دارای مراتب باطنی و عمیق است. تبیین این گزاره در پرتو نظریه مطابقت کیهان ها امکان پذیر است. بر اساس مبانی حکمت متعالیه، وجود چهار مرتبه است که مرتبه فطرت، مثال، عقل و اسماء الهی است. به دلیل مطابقت عوالم، موجودات عالم ماده را «آیات» یا «اشاره» می گویند. کتب آسمانی بر تأثیر دو سویه اعمال انسان از یک سو و سنت های الهی از سوی دیگر تأکید دارند، یعنی هر رفتاری که انسان از خود نشان می دهد، بر محیط و حوادث پیرامون او تأثیر می گذارد. در اندیشه اسلامی، معنویت که با رهبانیت و انزوا همراه است، مردود است.

وی بیان می کند: در متون اسلامی وقتی دنیا به عنوان امر وجودی مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد، ملامت نمی شود، بلکه اعمال دنیوی ستودنی شمرده می شود، اما دنیایی که مذموم است، دنیاست. معنای دوم، توقف در وضعیت فعلی و عدم حرکت به سمت وضعیت مطلوب است که معنای اخلاقی دنیاست.

  دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

غفاری افزود: در مبانی انسان شناسی شش نکته اساسی از جمله توجه به جایگاه قرب و خلافت الهی به عنوان هدف خلقت انسان، توجه به هر دو بعد جسمانی و روحی انسان، توجه به کرامت و کرامت برای رشد انسان، تاکید و تاکید است. اقتدار به عنوان یکی از عوامل اصلی تحقق سعادت و فضیلت، تداوم حیات انسان پس از مرگ و تأکید بر جاودانگی زندگی انسان و توجه همزمان به قانون و تکلیف در زندگی عقلانی انسان است.

عضو هیأت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران ادامه داد: مهمترین نکته این است که مقام عالی خلیفه و جانشینی خداوند بر روی زمین بالاترین مقام ممکن برای هویت انسان است و بنابراین این سؤال اصلی است که چرا الهی خلافت دارای دو جنبه باطنی و بیرونی است، خلافت باطنی مقامی است که همزمان با ولایت باطنی در عالم وحدت شکل می گیرد، از سوی دیگر ولایت سیاسی و رهبری سکولار یا همان خلافت تشریعی در مقابل خلافت است. امری از عالم کثرت و مربوط به اداره امور خارجی است. خلافت ظاهری دارای مظاهر گوناگونی است، مانند ولایت در قانون، ولایت در رهبری سیاسی و اجتماعی و ولایت به عنوان قاضی در داوری و اختلافات. کسی که منصب رسالت دارد، موظف است در قبال مقام شبح و قانونگذار مسئول باشد. خلافت کتان

وی افزود: نکته مهم بعدی این است که کسانی که اختیار و اختیار را برای انسان قائل نیستند، نمی توانند برنامه موفقی برای بحث در مورد معنای زندگی داشته باشند، زیرا تنها با پذیرش قدرت می توان به طور منطقی در مورد چگونگی طراحی آن صحبت کرد. زیستن و چگونه بودن، در غیر این صورت اگر به جبر اعتقاد داشته باشیم، می توانیم از راهی پیروی کنیم که خواه ناخواه به همین شکل شکل می گیرد و تغییر آن غیر ممکن است و در این صورت مسئله معنای زندگی است

غفاری یادآور شد: متفکران اسلامی بین تکامل اجباری و اختیاری تفاوت قائل می شوند. اولی تربیت خلاق است که شامل همه مخلوقات خداوند می شود و در این تربیت خداوند بین هیچ شیئی فرقی قائل نشده است، بلکه انسان می تواند زندگی پست و پست را در زندگی خود انتخاب کند و سعی در از بین بردن قوای عقلانی و انسانی خود داشته باشد. یا می تواند زندگی ای را انتخاب کند که در آن به ساختارهای عقلانی پایبند باشد. این توجه و جهت گیری به زندگی با توجه کوهستانی و تکوینی که به سوی کمال هستی گریزناپذیر است و دلیل بر روبنای هستی شناختی و گذار از عالم ماده به عالم مثال و عالم عقل است متفاوت است و این امر ناگزیر برای همه پیش می آید. توجه گزینشی به فضایل اخلاقی علاوه بر توجه به تکامل به کمال مطلق، موجب شکل گیری حیات پاک و سعادتمند یا همان حیات طیبه در تفسیر قرآن می شود.

  سرعت باد به 60 کیلومتر در ساعت می رسد

وی بیان می کند: «همچنین از جمله نکات مهم در سلوک معنوی از دیدگاه عرفای اسلامی، توجه به دو بعد جسمانی و معنوی در کنار هم است; عرفای اسلامی مانند مادی گرایان انسان را به حصار ماده محدود نمی کنند و مانند راهبان عالم تاریک انسان را محدود به جنبه های معنوی و متافیزیکی نمی دانند، بلکه انسان را موجودی پیوسته از عرض تا فرش و از معنویت تصویر می کنند. به جسمانی بودن رنج حیوانات و شهوات را به همراه دارد و جنبه معنویت نیز سود عقلانیت و دل را به همراه دارد.

یکی از اعضای هیأت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران گفت: چون جسم ظاهر و روح پنهان است پس روح انسان گوهر است و بدن پوسته این گوهر است. اگر انسان بخواهد این گوهر هستی را به مقصد برساند بدون مشاهده و حفظ و مراقبت از صدف که جسم است به مقصد نمی رسد.

وی در پایان یادآور شد: بررسی مبانی سند الگو نشان می دهد که مؤلفه های اساسی و اساسی معنویت اسلامی در مبانی سند کاملاً مشهود است و به عبارتی مؤلفه اصلی معنویت اسلامی که همان توحید اساسی در به ابعاد مختلف الهیات توجه می شود. همچنین در تدوین مبانی کیهانی مولفه های اساسی معنوی مانند مطابقت عوالم، آیه عالم و نقش اصلی سنت های الهی در تسلط بر جهان مورد توجه قرار گرفته است. از دیدگاه سوم، ابعاد اساسی انسان شناختی معنویت اسلامی، مانند خلیفه الهی انسان و جایگاه مرکزی قدرت در فضای معنوی، در تدوین مبانی انسان شناسی گنجانده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید