طی یک روز گذشته بیش از 619 هزار دوز واکسن کراون در کشور تزریق شد

به گزارش موج نیوز، تاکنون 59 میلیون و 656 هزار و 164 نفر نوبت اول، 51 میلیون و 547 هزار و 746 نفر نوبت دوم و 6 میلیون و 756 هزار و 119 نفر نوبت سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

تعداد کل واکسن های تزریقی در کشور به 117 میلیون و 960 هزار و 29 دوز رسید.

شب گذشته 619 هزار و 605 دوز واکسن کراون در کشور تزریق شد.

  جمعه سنندج دارم: امنیت جامعه در گرو تامین معاش مردم است

دیدگاهتان را بنویسید